Játékszabályzat

Játékszabályzat

„NYERJ KEVIN MURPHY HAJPARFÜMÖT KARÁCSONYRA!”

üzenőfali nyereményjáték

Hartung Saloon nyereményjátéka

 

 

  1. Szervezés és lebonyolítás

 

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Hartung Attila EV. (Hartung Attila Adószámos Magánszemély, cím: 7621 Pécs, Szent Mór u. 2., adószám: 68311001-1-22) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a Tóth Csaba EV. (székhelye: 7766 Újpetre, Ady Endre utca 57., adószám: 68083641-1-22) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező Facebook oldalán.

 

 

2. Részvételi szabályzat

 

A nyereményjátékban azok a 16 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik

  • a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek

  • a szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/hartung.saloon/) hozzászólás formájában válaszolnak a nyereményjáték posztban feltett kérdésre, amivel

  • minden tekintetben elfogadják jelen játékszabályzatot.

 

A tárgynyereményekben nem részesülhetnek a Hartung Saloon és Tóth Csaba EV. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

 

 

3. A nyereményjáték ideje

 

A nyereményjáték 2019. december 13. (péntek) a poszt közzétételétől egészen 2019. december 19. (csütörtök) 14:30 óráig tart. 

 

4. A nyereményjáték menete

 

A játékosok a Hartung Saloon Facebook oldalán közzétett nyereményjátékra felhívó poszthoz hozzászólva játszhatnak.

A sorsoláson azok a kommentelők vesznek részt, akik lájkolták a posztot és szabályosan válaszoltak a kommentben feltett kérdésre.  A játékosok a hozzászólásukkal elfogadják a játék részvételi feltételeit.

A játékosok a hozzászólásukkal és a poszt lájkolásával bekerülnek a sorsolási listába. A nyertesek a nyereményjáték poszt alatt, a kérdésre válaszolók (hozzászólók) közül kerülnek kisorsolásra, akik egyben lájkolták is a posztot. 

Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során. 

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremények:

 

Összesen 1 db Kevin Murphy Hajparfüm a Hartung Ssaloon jóvoltából.

 

A nyereményt a Pécsett lévő Hartung Saloonban (7621 Pécs, Szent Mór utca 2.) vehetik át személyesen igazolvány felmutatásával.

 

A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható!

 

A sorsolás időpontja:

 

2019. december 19. (csütörtök) 14:30

A sorsolást a Tóth Csaba EV.  bonyolítja le a fenti időpontban. 

 

Eredményhirdetés:

A Lebonyolító a nyertest az eredményhirdetés és a sorsolás időpontjától számított 2 órán belül a Facebook felületén keresztül, Messenger üzenet formájában értesíti nyereményükről. A nyeremények igénybevételéről értesítő Messenger üzenetben tájékoztatja a Lebonyolító a nyerteseket, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk az üzenet megtekintésével.

A játékban résztvevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben őket illeti a nyeremény, a szervező a nevüket a szervező facebook oldalán ( https://www.facebook.com/hartung.saloon/) közzé teheti.

A nyereményt a nyertes személyesen veheti át a Hartung Saloonban, így nyertest további anyagi vonat nem terheli. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. 

 

6. A Szervező felelőssége 

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 

7. Záró rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

Hartung Saloon

2019. december 12.